Casa Județeană de Pensii Gorj
Informatii

În atenția elevilor și studenților beneficiari ai unei pensii de urmaș

A. Elevii beneficiari ai unei pensii de urmaş, care au împlinit vârsta de 16 ani, au obligația să prezinte, până la data de  25 septembrie 2023  adeverința din care să rezulte că în anul școlar 2023–2024, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

!!! În cazul nedepunerii adeverinței, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2023 se reține de la plată.

B. Studenții beneficiari ai unei pensii de urmaş, în vârstă de până la 26 de ani, au obligația, după caz:

     În cazul nedepunerii declarației, până la data de 25 septembrie 2023, pensia aferentă lunii octombrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii.

  • să prezinte caselor teritoriale de pensii – până la data de 25 octombrie 2023 – adeverința în original din care să rezulte că în anul universitar 2023-2024, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii;

!!! În situația neprezentării până la data de 25 octombrie 2023 a adeverinței  în original, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată.

Succes în noul an scolar!