Casa Județeană de Pensii Gorj
Informatii

Lista veniturilor care se valorifică la recalcularea pensiilor

PRECIZĂRI

REFERITOARE LA SPORURILE, INDEMNIZAȚIILE ȘI MAJORĂRILE DE RETRIBUȚII TARIFARE

CARE SE VALORIFICĂ LA STABILIREA ȘI/SAU RECALCULAREA PENSIILOR

CONFORM LEGII NR.360/2023

Având în vedere numeroasele întrebări referitoare la veniturile care se valorifică în vederea recalculării pensiilor sau a stabilirii pensiilor după data de 01.09.2024, în conformitate cu dispozițiile art.139 alin.(3) din Legea nr.360/2023 privind sistemul public de pensii, redăm mai jos:

!! Facem precizarea că veniturile nepermanente se valorifică numai în situația în care acestea sunt dovedite prin adeverințe întocmite conform modelului prevăzut în Anexa 6 la lege.