Calendar

April 2021
M T W T F S S
« Mar    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Arhiva

INDEMNIZATII PREVAZUTE DE LEGI SPECIALE

 

III.A.

LEGEA nr. 255/2007 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor

Potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr.255/2007 pentru modificarea Legii nr.578/2004, sotul supravietuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, dupa caz, in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat sau in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori beneficiaza, la cerere, de un ajutor lunar.

CONDITII DE ACORDARE

Ajutorul lunar se acorda sotului supravietuitor care, la data solicitarii, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

este pensionar din sistemul public de pensii si are cel putin varsta standard de pensionare, prevazuta in anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
nu beneficiaza de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;
nu s-a recasatorit dupa decesul sotului;
durata casatoriei cu sotul care a decedat a fost de cel putin 10 ani;
are domiciliul pe teritoriul Romaniei;
nu are calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului public de pensii, respectiv nu se gaseste in una din urmatoarele situatii:
desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau ca functionar public;
desfasoara activitate in functii elective sau este numit in cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti;
este membru cooperator intr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti;
este asociat unic, asociat, comanditar sau actionar;
este administrator sau manager care a incheiat contract de administrare sau de management;
este membru al unei asociatii familiale;
este persoana autorizata sa desfasoare activitati independente;
este persoana angajata intr-o institutie internationala, daca nu este asiguratul acesteia;
realizeaza venituri din alte activitati profesionale.
Ajutorul lunar se acorda in situatia in care cuantumurile drepturilor de pensie realizate la data solicitarii de catre beneficiari sunt mai mici de:

364 lei, in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza de pensie stabilita in baza prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sau stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, precum si in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza atat de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat si in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori;

III.A.1. –  ACTE  NECESARE

 • cerere tip pentru acordarea ajutorului lunar
 • declaratie tip pe proprie raspundere
 • copia buletinului de identitate
 • copia certificatului de nastere
 • copia certificatului de casatorie
 • copia certificatului de deces
 • copia deciziei/talonului de pensie/dovada inregistrarii cererii de pensionare a solicitantului
 • copia deciziei/talonului de pensie/dovada inregistrarii cererii de pensionare, anterior

 

 

 

III.B.

Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi
Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi

 BENEFICIARI

 • Veteran de razboi – persoana care a participat la primul sau al doilea razboi mondial in armata romana si s-a aflat intr-una din situatiile prevazute in Legea nr.44/1994 art. 1-4 si care dovedeste cu acte eliberate de Ministerul Apararii Nationale calitatea de veteran de razboi.
 • Vaduva de veteran de razboi – este sotia supravietuitoare a celui decedat pe front, in prizonierat sau ca urmare a ranilor ori bolilor contactate pe front sau in prizonierat.
 • Vaduva de razboi – sotia supravietuitoare a celui decedat pe front sau in prizonierat.
 • Invalid de razboi este veteranul de razboi care a suferit prin ranire sau accidentare in timpul sau din cauza razboiului o invaliditate atestata printr-un act medical legal.
  Prizonier de razboi este:

  • persoana capturata de inamic in cursul operatiunilor de razboi, indiferent daca a fost combatant sau necombatant, precum si cea asimilata cu aceasta potrivit conventiilor internationale la care Romania este parte;
  • persoana care, dupa inceterea ostilitatilor, la 23 august 1944, a fost dezarmata de trupele sovietice sau germane, sau, chiar nedezarmata, a fost internata in lagare de prizonieri;
  • elevul scolilor militare de ofiteri, subofiteri si maistri militari, trimis la studii in Germania, precum si soldatul si cadrul aflati in aceasta tara la specializare, considerati prizonieri de razboi de catre autoritatile germane la 23 august 1944.

 

III.B.2. –  ACTE NECESARE

Pentru acordarea drepturilor cuvenite veteranilor de razboi :

 • Cerere pentru acordarea indemnizatiei de veteran de razboi
 • Act identitate original si copie
 • Adeverinta eliberata de ANVR
 • Certificatul eliberat de UM 02405 Pitesti (sau livret militar)
 • Acte de stare civila
 • Talon pensie

Pentru obtinerea drepturilor cuvenite in calitate de vaduva de veteran de razboi

 • Cerere pentru acordarea indemnizatiei de vaduva de veteran de razboi
 • Daca sotul avea calitatea de veteran de razboi la data decesului
  • legitimatia veteranului de razboi decedat
  • talonul de pensie al veteranului (indemnizatie)
  • talonul de pensie al vaduvei
  • certificatul de deces al veteranului
  • certificat de nastere
  • certificat de casatorie
  • act de identitate
  • declaratie pe proprie raspundere a vaduvei, ca nu s-a recasatorit

 

 

III. C.

Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice, deportate in strainatate ori constituite in prizonieri.

 Beneficiari

 • persoanele care au executat o pedeapsa privativa de libertate pentru infractiuni politice
 • persoanele care au fost private de libertate in locuri de detinere in baza unor masuri administrative sau pentru cercetari de catre organele de represiune
 • persoanele care au fost stramutate intr-o alta localitate
 • persoanele care au fost deportate in strainatate dupa data de 23.08.1944
 • persoanele care au fost constituite in prizonieri, de catre partea sovietica dupa data de 23.08.1944, ori fiind constituite ca atare, inainte de aceasta data, au fost retinute in captivitate dupa incheierea arnistitiului
 • persoanele care pe motive politice au fost internate intru-un spital de psihiatrie, au avut stabilit domiciliu obligatoriu, au fost stramutate intr-o alta localitate.
 • persoanele care, urmare participarii la revolta de la Brasov din 15.11.1987, s-au aflat in una din situatiile mentionate anterior.
 • sotul celui decedat, disparut sau exterminat in timpul detentiei, internarii abuzive in spitalele de psihiatrie, deportarii sau prizonieratului, precum si sotul celui decedat dupa iesirea din inchisoare

Indemnizatiile se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.

 • Sotul (sotia) celui decedat, din categoria celor disparuti sau exterminati in timpul detentiei, internati abuziv in spitale de psihiatrie, deportati sau prizonieri, are dreptul la o indemnizatie lunara de 300.000 lei neimpozabila, daca, ulterior, nu s-a recasatorit.
 • De aceleasi drepturi beneficiaza sotul (sotia) celui care a decedat dupa iesirea din inchisoare, din spitalul de psihiatrie, dupa intoarcerea din deportare sau din prizonierat, daca, ulterior, nu s-a recasatorit.

III.C.3.  –  ACTE NECESARE:

 • Cerere pentru acordarea indemnizatiei prevazute de decretul-lege nr. 118/1990
 • decizie privind stabilirea calitatii de beneficiar al (a) Decretului-Lege nr.118/1990
 • act de identitate
 • acte de stare civila
 • talon(e) pensie si/sau alte indemnizatii

 

 

III.D.

Legea nr. 189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945, din motive etnice.

 Categorii de beneficiari

 • Persoana cetatean roman, care in perioada regimurilor instaurate cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, dupa cum urmeaza:
  a) a fost deportata in ghetouri si lagare de concentrare din strainatate;
  b) a fost privata de libertate in locuri de detentie sau lagare de concentrare;
  c) a fost refugiata, expulzata sau stramutata in alta localitate;
  d) a facut parte din detasamentele de munca fortata;
  e) a fost supravietuitoare a trenului mortii;
  f) este sotul sau sotia persoanei asasinate ori executate din motive entice, daca ulterior nu s-a recasotorit;
 • Sotul supravietuitor al celui decedat din categoria persoanelor prevazute mai sus, va beneficia, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care afost depusa cererea de o indemnizatie lunara, in cuantum fix, neimpozabila, daca ulterior nu s-a recasatorit.
 • Copiii nascuti in timpul calatoriei spre localitatea de refugiu sau conceputi inaintea sau conceputi inainte sau in timpul stramutarii si nascuti dupa stramutarea parintilor in acea localitate.

 

III.D.4.  –   ACTE NECESARE

 • cerere;
 • buletin de identitate ( carte de identitate) -copie si original;
 • certificat de nastere – copie si original ;
 • certificat de casatorie – copie si original ;
 • cupon pensie ;
 • hotararea privind calitatea de beneficiar al Legii nr.189/2000 ;
 • dosar cu sina.

In cazul sotului supravietuitor:

 • certificat de nastere ( copie si original);
 • certificat de casatorie ( copie si original) ;
 • certificat de deces ( copie si original) ;

 

 

III.E.

Legea nr. 309 / 2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961

 Categorii de beneficiari

 • Beneficiaza de prevederile prezentei legi persoana, cetatean roman, care a efectuat stagiul militar in detasamentele de munca din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961.
 • Persoanele care s-au aflat in situatia prevazuta la art. 1 au dreptul la o indemnizatie lunara, neimpozabila, de 15.000 lei pentru fiecare luna de stagiu militar efectuat in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii.
 • Sotia celui decedat, din categoria celor prevazuti la art. 1, va beneficia de prevederile prezentei legi, de o indemnizatie lunara egala cu 50% din indemnizatia ce s-ar fi cuvenit sotului decedat, in conditiile dispozitiilor art. 2, neimpozabila, incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii, daca ulterior nu s-a recasatorit.
 • Beneficiaza de drepturi acordate prin Legea nr. 309/2002 si cetatenii romani cu domiciliul in strainatate.

III.E.5. –  ACTE NECESARE

 • cerere;
 • buletin de identitate (carte de identitate) -copie si original;
 • certificat de nastere – copie si original;
 • certificat de casatorie – copie si original;
 • cupon pensie;
 • hotarare pentru stabilirea drepturilor prevazute de Legea nr. 309/2002;
 • dosar cu sina.

In cazul sotului supravietuitor:

 • certificat de nastere ( copie si original);
 • certificat de casatorie ( copie si original);
 • certificat de deces ( copie si original);