Contact

Casa Județeană de Pensii Gorj

  • Adresa poștală: Municipiul Tîrgu Jiu, str. Aleea Smîrdan, nr.16, bl.16, sc.1, cod poștal  210152, județul Gorj
  • Telefon: 0253.213.307
  • Fax: 0253.218.660

Cabinetele de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă Gorj

  • Adresa poștală: Municipiul Tîrgu Jiu, Strada Progresului nr.18, cod poștal 210218 (incintă Policlinică), județul Gorj
  • Telefon: 0253.213.307
  • Fax: 0253.218.660

Cabinetul 1 – medic expert Dr. Enache Ion Alin; asistent social Tran Mariana.

Cabinetul 2 – medic expert Dr. Popescu Carmen; asistent medical Iriza Mihaela.

Casa Județeană de Pensii Gorj – cod fiscal 13596682

Plata CAS asigurat (cu contract de asigurare socială ) se poate face  la casieria instituției și în contul: RO66TREZ33622210304XXXXX deschis la Trezoreria Tîrgu Jiu , CUI  beneficiar: 13596682 CJP Gorj.

  • Notă: Pe mandatul poștal/ordinul de plată se va menționa obligatoriu numele, prenumele și CNP-ul asiguratului.