Calendar

May 2021
M T W T F S S
« Mar    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Arhiva

În sistemul public de pensii, stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajator şi asigurat sau, după caz, s-a datorat şi plătit de către asiguraţii care au încheiat cu casa judeţeană de pensii, în calitate de asigurator, contract de asigurare socială şi/sau declaraţie de asigurare, după caz.

Pentru perioadele de după 31 martie 2001, declaraţia nominală de asigurare constituie documentul pe baza căruia se stabileşte stagiul de cotizare în sistemul public de pensii şi punctajul mediu anual pentru asiguraţii sistemului public de pensii, cu excepţia persoanelor asigurate ale Caselor sectoriale.

În situaţiile în care, pentru perioadele prevăzute mai sus, derularea raporturilor de muncă sau de serviciu nu poate fi dovedită prin declaraţia nominală de asigurare, în vederea stabilirii stagiului de cotizare şi a punctajului anual, pot fi valorificate următoarele acte doveditoare, întocmite în condiţiile legii:

  •  carnetul de muncă, cu înregistrările efectuate potrivit normelor legale, în original;
  • certificate cu informaţii extrase din registrele generale de evidenţă a salariaţilor depuse de angajatori potrivit art. 7 din H.G. nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • certificate/adeverinţe eliberate în condiţiile legii de Arhivele Naţionale sau de către deţinătorii legali ai arhivelor foştilor angajatori;
  • hotărâri judecătoreşti prin care se reconstituie elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Documentele de mai sus se prezintă în copie certificată sau în original, după caz, şi pot fi valorificate numai în situaţiile în care se dovedeşte că angajatorul se află în imposibilitatea de a întocmi şi de a depune declaraţia nominală de asigurare, iar obligaţia prezentării acestora revine persoanei în cauză.