Calendar

April 2021
M T W T F S S
« Mar    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Arhiva

Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, Regulamentele Consiliului (CEE) nr. 1408/71 referitor la aplicarea sistemelor de securitate socială salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii şi nr. 574/72 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71, au devenit direct aplicabile în România, în relaţiile acesteia cu celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1791/2006 privind adaptarea anumitor regulamente şi decizii în domeniile liberei circulaţii a bunurilor, liberei circulaţii a persoanelor, a legislaţiei companiilor, politicii de concurenţă, agricultură (inclusiv legislaţia veterinară şi fitosanitară), politica transporturilor, taxe şi impozite, statistică, energie, mediu, cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne, uniunea vamală, relaţii externe, politica comună de securitate, ca urmare a aderării Bulgariei şi României, au fost aprobate înscrierile României în anexele la cele două Regulamente.

Aceste înscrieri în Anexele Regulamentului nr. 1408/71 şi ale Regulamentului nr. 574/72 individualizează modul de aplicare al celor două regulamente de către autoritatea competentă, organismele de legătură şi instituţiile competente de pe teritoriul statului român.

Conform anexelor Regulamentului nr. 574/72 (2, 4 şi 10), începând cu data de 1 ianuarie 2007, CNPAS şi ulterior CNPP, a fost desemnată drept instituţie competentă pentru aplicarea dispoziţiilor Titlului II al Regulamentului 1408/71 care stabileşte regulile de determinare a legislaţiei aplicabile în cazul lucrătorilor migranţi şi organism de legătură pentru stabilirea pensiilor pentru limită de vârstă, pensiilor anticipate şi anticipate parţiale, pensiilor de invaliditate, pensiilor de urmaş, acordarea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boli profesionale şi accidente de muncă, acordarea prestaţiilor în natură în caz de boală profesională şi accident de muncă, acordarea ajutoarelor de deces.

În acest context, s-a convenit cu Ministerul Federal al Muncii şi Problemelor Sociale al Republicii Federale Germania şi cu Oficiul German de Legătură privind Asigurările de Sănătate în Străinătate din Republica Federală Germania, în cadrul unei reuniuni ce a avut loc la Bucureşti, în perioada 11-13 octombrie 2006, utilizarea unilaterală a unui document prin intermediul căruia instituţiile din România să ateste faptul că persoanele interesate, care urmează să desfăşoare activitate sezonieră pe teritoriul Germaniei, nu sunt asigurate în sistemul de securitate socială din România.

Pentru a putea stabili dacă angajatorul german trebuie să plătească contribuţiile de asigurări sociale în România pentru un lucrător român pe care îl angajează temporar în Germania, partea germană a propus ca fiecare lucrător sezonier român să prezinte angajatorului german fie formularul E101, fie o adeverinţă standardizată care să ateste că a fost solicitată eliberarea formularului E101 şi acesta nu a putut fi eliberat de CNPAS, respectiv CNPP.

Persoanele în cauză urmează a adresa o cerere casei de pensii competente şi o copie după actul de identitate, valabil la data depunerii cererii. Cererea urmează a fi făcută în nume propriu, persoana interesată declarând, pe proprie răspundere, fără autentificare notarială, că nu este asigurată în sistemul de securitate socială din România. Un model de cerere care poate fi pus la dispoziţia persoanelor interesate este prezentat în anexă.