Casa Județeană de Pensii Gorj

Categorii de asigurați

Sunt asigurate obligatoriu, prin efectul Legii nr. 346/2002, republicată, următoarele categorii de persoane:

 • – persoanele care desfăşoară activităţi pe baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, contract de mandat şi contract de management;
 • – persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti;
 • – persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii;
 • – ucenicii, elevii şi studenţii, pe toată durata efectuării practicii profesionale;
 • – pensionarii sistemului public de pensii aflaţi în invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională;
 • – voluntarii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenţii sau a pregătirii în vederea participării la acestea, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • – angajații români care prestează muncă în străinătate din dispoziția angajatorilor români, în condițiile legii și ale Regulamentelor europene sau acordurilor internaționale privind coordonarea sistemelor de securitate socială, după caz;
 • – cetăţenii străini sau apatrizii încadrați cu contract de muncă, care prestează muncă pentru un angajator roman.

Prevederile Legii nr. 346/2002 nu se aplică:

 • – personalului militar în activitate;
 • – polițiștilor;
 • – funcționarilor publici cu statut special;
 • – personalului care își desfășoară activitatea în instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică, securitate națională;
 • – persoanelor din cadrul Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor.