Casa Județeană de Pensii Gorj

Infracțiuni și contravenții

Încălcarea prevederilor legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii  publice atrage răspunderea materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.

Contravenții

Constituie contravenție  fapta  prevazuta de art.144, lit g) din Legea 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, privind  nerespectarea prevederilor art.119 din aceeasi lege, care prevede astfel: “Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligaţi să comunice casei teritoriale de pensii în evidenţele căreia se află orice schimbare în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care a fost stabilită sau se plăteşte pensia, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.”

Contravenția prevazuta mai sus  se sancționează  cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.