Conducere

Tălău Ioana

Funcţie: Director Executiv

Stegăroiu Valentin

Funcţie: Director Executiv Adjunct– Direcția Economică Evidență Contribuabili

Negoiță Holdon Daniela

Funcţie: Director Executiv Adjunct– Direcția Stabiliri și Plăți Prestații

Diaconescu Nicu Daniel

Funcţie: Șef Serviciu – Serviciul Financiar – Contabilitate și Evidență Contribuabili

Udroiu Maria

Funcţie: Șef Serviciu – Serviciul Stabiliri Prestații

Corcodel Mariana

Funcţie: Șef Serviciu – Serviciul Plăți Prestații și Plăți Internaționale