Calendar

April 2021
M T W T F S S
« Mar    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Arhiva

Casa Judeţeană de Pensii Gorj are următoarele atribuţii principale:

 • Inregistrează şi asigură evidenţa contribuabililor;
 • Incheie contracte de asigurare socială;
 • Eliberează la cererea asiguraţilor adeverinţe privind datele necesare determinării punctajului mediu în vederea pensionării;

 • Stabileşte cuantumul drepturilor de asigurări sociale individuale şi efectuează plata acestora;
 • Stabileşte şi plăteşte indemnizaţii şi alte drepturi prevăzute în legi speciale, finanţate de la bugetul de stat;
 • Emite decizii de recuperare a drepturilor băneşti încasate necuvenit şi urmăreşte recuperarea acestora;
 • Prezintă propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi, dupa caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;
 • Asigură execuţia bugetară în profil teritorial şi organizează contabilitatea acesteia;
 • Realizează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă;
 • Distribuie persoanelor îndreptăţite, în limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;
 • Rezolvă contestaţii, sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor;
 • Organizează şi desfăşoară activitatea de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;
 • Asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti;
 • Intocmeşte şi înaintează CNPP, contul de execuţie al bugetului asigurărilor sociale de stat în profil teritorial, precum şi al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizati;
 • Indeplineşte toate atribuţiile privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale la nivel teritorial;
 • Indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de statut ori stabilite de preşedintele CNPP.