Casa Județeană de Pensii Gorj

Programe si strategii

În cadrul strategiei aprobate, Casa de Pensii Gorj urmăreşte:

· optimizarea cheltuielilor;

· actualizarea sistemului informatic integrat (date, aplicaţii, comunicare);

· acordarea corectă şi la timp a prestaţiilor;

· reducerea timpului mediu de soluţionare a cererilor;

· îmbunătăţirea relaţiilor cu publicul şi a comunicării cu beneficiarii (persoane fizice şi persoane juridice);

· îmbunătăţirea comunicării cu beneficiarii prin utilizarea mijloacelor electronice şi actualizarea site-ului instituției;

 · dezvoltarea comunicării cu mass-media şi cu instituţiile publice locale în vederea asigurării unei imagini corecte a Casei de Pensii Gorj în ceea ce priveşte rolul şi atribuţiile acesteia.