În atenția persoanelor care fac obiectul Legii nr. 154/2021, care modifică și completează Ordonanța de Guvern nr. 105/1999

Prin dispozițiile art.9, s-a reglementat interdicția de a beneficia de prevederile acestei ordonanțe pentru persoanele condamnate pentru infracțiuni contra păcii și omenirii, celor care înainte de 23 august 1944 au desfășurat o activitate fascistă în cadrul unei organizații sau mișcări de acest fel, celor care în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 au făcut parte din aparatul de represiune, securitate, miliție și din instanțele militare care au instrumentat și au judecat procese politice ale opozanților regimului comunist, precum și copiilor acestora.

Prin urmare, persoana (titular sau urmaș) care se regăsește în situația prevăzută la art.9 nu beneficiază de prevederile O.G. nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dovedirea condiției de eligibilitate impusă la art.9 se face cu declarație pe propria răspundere.