Casa Județeană de Pensii Gorj

Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

Casa de Pensii Gorj prelucrează datele dumneavoastră la standarde înalte de securitate și vă respectă întocmai drepturile conferinte de Regulament.

Responsabilul cu protecția datelor desemnat la nivelul instituției noastre: Dna Cinteză Nausica 0253.213.307/int.122 , e-mail dpo.cjpgorj@cnpp.ro.


Pentru consultarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Casa de Pensii Gorj click aici.

Formulare de exercitare a drepturilor: