Calendar

April 2021
M T W T F S S
« Mar    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Arhiva

Lista cu documentele de interes public

 1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Institutiei
 2. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor institutiei, programul de funcţionare şi programul de audienţe;
 3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Institutiei, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice;
 4.  Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 5. Programele şi strategiile proprii în domeniul administraţiei publice
 6. Raportul anual cu privire la activitatea Institutiei;
 7. Regulamentul de organizare si functionare al Institutiei;
 8. Regulamentul intern al Casei Judeţene de Pensii Tulcea;
 9. Bugetul de venituri şi cheltuieli al institutiei şi bilanţul contabil;
 10. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei;
 11. Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă şi declaraţii de presă;
 12. Declaraţii de avere;
 13. Documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 14. Informaţii privind organizarea licitaţiilor la nivelul Instituţiei, conform legislaţiei în vigoare;
 15. Prelucrări statistice proprii din sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 16. Lista societăţilor comerciale din turism cu care CNPP are încheiate contracte de prestări servicii pentru eliberarea biletelor de tratament balnear

 

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si / sau gestionate, potrivit legii

Listă cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau gestionate, potrivit legii:

 • Acte normative
 • Borderouri de expediere corespondenţă
 • Borderouri speciale pentru plata drepturilor
 • Carta de audit intern
 • Circulare elaborate în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniu de competenţă
 • Codul de conduită specific domeniului de activitate
 • Corespondenţă (intra şi inter-instituţională, cetăţeni, persoane juridice)
 • Condică de prezenţă
 • Chestionare
 • Decizii emise de directorul executiv
 • Decizii privind stabilirea drepturilor
 • Decizii privind stabilirea debitelor
 • Documentaţii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cereri pentru oferte, contracte de achiziţii publice
 • Documente contabile: bilanţul contabil, bugetul de venituri şi cheltuieli, cont de rezultat patrimonial, cont execuţie cheltuieli, cont execuţie venituri
 • Documente privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor
 • Dosare de achiziţie publică
 • Dosare profesionale
 • Dosare de audit public intern
 • Documente justificative, angajamente bugetare şi legale, ordonanţări de plată
 • Documentaţie de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale
 • Documentaţia privind reprezentarea în instanţă
 • Formulare specifice domeniului de activitate
 • Hotărâri emise de comisiile de aplicare a legilor speciale
 • Materiale de informare ( ghiduri, broşuri, etc.)
 • Metodologii de lucru, norme interne
 • Note de prezentare
 • Petiţii
 • Planuri multianuale şi anuale de audit
 • Procese verbale de control, note de constatare
 • Proceduri de sistem şi operaţionale de lucru
 • Programe şi strategii în domeniu
 • Programul de dezvoltare anual al Sistemului de Control Intern /Managerial
 • Protocoale de colaborare cu diferite autorităţi şi instituţii publice
 • Rapoarte şi analize
 • Răspunsuri la petiţii sau alt tip de solicitări provenite de la autorităţi şi instituţii ale statului, persoane juridice, persoane fizice, mass-media
 • Referate
 • Registre de evidenţă
 • Registre intrare – ieşire corespondenţă
 • Registrul de evidenţă a cauzelor pe rol la instanţele de judecată
 • Regulamentul intern
 • Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare
 • Situaţii nominale ale posturilor si personalului pe compartimente
 • Situaţii periodice privind domeniul de activitate
 • Situatii statistice
 • Ştatele de funcţii