Casa Județeană de Pensii Gorj

Calculul pensiilor

Începând cu data înscrierii la pensie cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie.

La determinarea cuantumurilor pensiei fracțiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarilor.

Punctajul mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare se determina prin împărțirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare.

La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual și a numărului de puncte realizat în fiecare lună se utilizează cinci zecimale.

Punctajul anual al asiguratului se determina prin împărțirea la 12 a punctajului rezultat în anul respectiv din însumarea numărului de puncte realizat în fiecare lună. Numărul de puncte realizat în fiecare lună se calculează prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică și Studii Economice.

Pentru perioadele în care Institutul Național de Statistică și Studii Economice a comunicat numai salariul mediu brut lunar pe economie la nivel anual punctajul anual al asiguratului se determină ca raport între media lunară din anul respectiv a salariilor brute individuale, inclusiv sporurile și adaosurile, sau, după caz, a venitului asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale, și salariul mediu brut lunar pe economie din anul respectiv, comunicat de Institutul Național de Statistică și Studii Economice.

Pentru lunile pentru care Institutul Național de Statistică și Studii Economice nu a comunicat încă salariul mediu brut lunar pe economie se utilizează (pentru întreaga lună) ultimul salariu mediu brut lunar pe economie comunicat.

Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizează:

 • a) cuantumul pensiei de invaliditate sau al altor drepturi de asigurări sociale obținute în perioadele respective;
 • b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, pentru perioadele în care a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar și/sau a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.

Pentru stagiul potențial, acordat asiguraților în drept să obțină o pensie de invaliditate, punctajul anual al asiguratului este de:

 • a) 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap grav;
 • b) 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap accentuat;
 • c) 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap mediu.

În cazul persoanelor care beneficiază de pensie de invaliditate și care în aceeași perioadă obțîn venituri pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, la calculul punctajului anual al asiguratului se iau în considerare, prin cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate.

Asigurații care, după îndeplinirea condițiilor de pensionare pentru limita de vârstă, reglementate de prezenta lege, contribuie o anumită perioadă la sistemul public, beneficiază de majorarea punctajului lunar realizat în această perioadă cu 0,5%.

Majorarea punctajului lunar nu se acordă pentru perioadele în care se cumulează pensia cu venituri de natură salarială.

Numărul de puncte realizat de șomeri se calculează prin raportarea cuantumului drepturilor bănești lunare acordate la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Asigurații care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa II de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, beneficiază de majorarea punctajelor anuale, după cum urmează:

 • a) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I de muncă;
 • b) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă.

Punctajul lunar se calculează prin  raportarea câștigului salarial brut  sau, după caz, a  venitului lunar asigurat , care a constituit  baza de calcul a contribuției de asigurări sociale , la câștigul salarial mediu brut din luna respective, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Punctajul anual se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare  realizate în anul calendaristic respective.

Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor anuale este următorul:

a) perioada 1 martie 1970 – 1 septembrie 1983:

 • 3% pentru o vechime în munca totală cuprinsă între 5-10 ani;
 • 5% pentru o vechime în munca totală cuprinsă între 10-15 ani;
 • 7% pentru o vechime în munca totală cuprinsă între 15-20 de ani;
 • 10% pentru o vechime în munca totală de peste 20 de ani;

b) perioada 1 septembrie 1983 – 1 aprilie 1992:

 • 3% pentru o vechime în munca totală cuprinsă între 3-5 ani;
 • 6% pentru o vechime în munca totală cuprinsă între 5-10 ani;
 • 9% pentru o vechime în munca totală cuprinsă între 10-15 ani;
 • 12% pentru o vechime în munca totală cuprinsă între 15-20 de ani;
 • 15% pentru o vechime în munca totală de peste 20 de ani.

Pentru perioada de după 1 aprilie 1992 sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor anuale este cel înregistrat în carnetul de muncă sau în alte acte doveditoare.

Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum și pentru perioada cuprinsă între 1939-1946 inclusiv, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu anual corespunzător anului 1938.

Pentru perioadele anterioare anului 1949 se va utiliza salariul minim corespunzător anului 1949.

Asigurații care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentara cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiază de o creștere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele anuale realizate în aceste perioade, astfel:

 • a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967 – 1 ianuarie 1973;
 • b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973 – 1 ianuarie 1978;
 • c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 1 iulie 1986;
 • d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986 – 1 noiembrie 1990;
 • e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990 – 1 aprilie 1991;
 • f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991 – 1 aprilie 1992;
 • g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992 – 1 ianuarie 1999;
 • h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999 – 1 februarie 1999;
 • i) 17% pentru perioada de după 1 februarie 1999.

Asigurații care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentara (conform adeverinței eliberată de angajator) beneficiază de o creștere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele anuale realizate în aceste perioade, astfel:

 • a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977 – 1 ianuarie 1978;
 • b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 1 iulie 1986.