Casa Județeană de Pensii Gorj

Angajatori

Angajatorii participanți la sistemul public de pensii sunt:

  • Persoanele juridice care, potrivit legii, angajează personal salariat;
  • Persoanele juridice cu care funcționarii publici au raporturi de serviciu;
  • Persoanele fizice care, potrivit legii, angajează personal salariat;
  • Instituțiile la care își desfășoară activitatea persoanele care ocupă funcții elective;
  • Instituțiile la care își desfășoară activitatea persoanele numite în cadrul autorității executive, legislative sau judecătorești;
  • Organizații ale cooperației meșteșugărești;
  • Agenția Județeană de Ocupare și Formare Profesională;

Sunt asimilate angajatorilor:

  • Organizațiile profesionale, sindicale, patronale, partidele politice, organizațiile de pensionari și alte organizații și asociații, cu sau fără personalitate juridică, în condițiile în care au personal care desfășoară activități pe baza de contract individual de munca sau contract individual de muncă cu timp de lucru parțial;