Casa Județeană de Pensii Gorj

Prezentare generală

Casa Judeţeană de Pensii Gorj este organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice, fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completările şi modificările ulterioare şi a prevederilor Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice.

Casa Judeţeană de Pensii Gorj asigură, la nivelul judeţului, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale de stat.

Structură organizatorică:

Directorul executiv  

conduce întreaga activitate a Casei Județene de Pensii Gorj

are în coordonare directă următoarele compartimente:

 • Compartimentul audit
 • Compartimentul juridic
 • Compartimentul resurse umane și comunicare
 • Compartimentul expertiză medicală
 • Compartimentul accidente de muncă și boli profesionale

Directorul executiv adjunct

Direcția Economică, Evidență Contribuabili

are în coordonare directă următoarele compartimente:

 • Serviciul financiar contabilitate și evidență contribuabili
 • Compartimentul informatică
 • Compartimentul gestiune bilete de tratament
 • Compartimentul arhivă și administrativ
 • Compartimentul achiziții publice

Directorul  executiv adjunct

Direcția stabiliri și plăți prestații

are în coordonare directă următoarele compartimente:

 • Serviciul stabiliri prestații și pensii internaționale
 • Serviciul plăți prestații și pensii internaționale
 • Compartimentul relații cu publicul