Casa Județeană de Pensii Gorj

Pensii internaționale

Începând cu data de 01.01.2007, data aderării la Uniunea Europeană, România aplică prevederile regulamentelor comunitare în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială, și anume Regulamentul (CEE) nr. 1408/1971 referitor la aplicarea sistemelor de securitate socială salariaților, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor acestora, care se deplasează în interiorul comunității și Regulamentul nr. 574/1972 care stabilește modalitățile de aplicare a Regulamentului nr. 1408/1971.

Aceste instrumente juridice prevăd că persoanele care au lucrat în mai multe state membre ale UE, în vederea acordării drepturilor de pensie instituțiile competențe din țările respective vor avea în vedere aplicarea propriei legislații. Ca urmare, dacă o persoană a lucrat în România și în altă țară din Uniunea Europeană va putea solicita acordarea drepturilor de pensie, în cazul îndeplinirii condițiilor privind vârsta de pensionare și stagiul de cotizare prevăzute în legislația din domeniul asigurărilor sociale din aceste doua state. Astfel se va adresa cu o cerere Casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu, anexând și documentele din care sa rezulte faptul că a fost asigurat în cealaltă țară.

Casa teritorială de pensii din țara de domiciliu sau reședință va comunica prin intermediul formularelor europene de legătura cu instituțiile competente din cealaltă țară, fiecare din aceste instituții având obligația de a analiza documentele transmise, urmând să se emită câte o decizie (de admitere sau respingere) a cererii de pensie. Fiecare dintre legislații are o anumită vârstă de pensionare și un stagiu minim de cotizare, astfel prin totalizarea perioadelor de asigurare realizate în ambele țări se poate constata dacă este îndeplinita condiția referitoare la realizarea perioadei minime de cotizare pentru care instituția competentă poate acorda o pensie.

Pensia va fi calculată cu respectarea principiului pro rata temporis (proporțional cu perioada de asigurare), deci veți primi câte o pensie, calculată proporțional, acordată de fiecare din cele doua state europene.