Casa Județeană de Pensii Gorj

Integritate instituţională

  1. Cod etic/deontologic/de conduit
  2. Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei şi destinaţia acestora
  3. Mecanismul de raportare a incalcarilor legii
  4. Declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională
  5. Planul de integritate al instituţiei
  6. Raport stadiul implementarii masurilor SNA
  7. Situaţia incidentelor de integritate, precum şi o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului
  8. Studii/Cercetări/Ghiduri/Materiale informative relevante

Informare cu privire la aplicarea Legii nr. 361 / 2022 privind protectia avertizorilor in interes public:

  1. Orice raportare privind incalcari ale legii se pot face in scris, pe suport de hartie, sau in format electronic la adresa de e-mail: avertizor.gj@cnpp.ro;
  2. Persoana desemnata din cadrul C.J.P. Gorj cu atributii in ceea ce priveste primirea si  solutionarea raportarilor este doamna Negru Gheorghita care detine functia publica de executie de inspector in cadrul Compartimentului resurse umane si comunicare, telefon: 0253213307; fax: 0253218660.